Overslaan en naar de inhoud gaan

Raadpleging voor opname

In één of meerdere gesprekken met jou en je zoon of dochter zal de kinderpsychiater inschatten en met jullie bespreken of een (dag)opname aangewezen is. Voor meer informatie over de opname kan je bij opname in een leefgroep terecht.

Het komt ook voor dat de kinderpsychiater na een telefonische aanmelding een gesprek laat inplannen omdat er sprake is van een ernstige èn dringende kinderpsychiatrische crisis. In deze gevallen werken we nauw samen met het Crisismeldpunt Limburg -18 jaar.

Veel gestelde vragen

De kinder- en jeugdpsychiater beluistert elke aanmelding aandachtig. Er zijn regelmatig (te)veel vragen voor kinderpsychiatrische opname van lagere schoolkinderen. Er wordt voorrang gegeven aan de meest ernstige èn dringende situaties. Dan nog kan het enkele weken duren vooraleer een intakegesprek mogelijk is. Voor kinderen in ernstige psychische nood die zo lang niet kunnen wachten, wordt er gericht doorverwezen en samengewerkt met het Crisismeldpunt Limburg -18 jaar. Onze onthaalverpleegkundige is op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Om je aan te melden voor een raadpleging voor opname, bel je naar 089/ 32 59 59 tijdens de kantooruren. Onze onthaalverpleegkundige zal je aanmelding goed beluisteren, nog enkele vragen stellen en jouw aanmelding dan bespreken met de kinder- en jeugdpsychiater. Nadien word je opnieuw opgebeld om een intakegesprek vast te leggen of  om je gericht door te verwijzen.

Het grootste deel van de kosten voor een raadpleging of consultatie van een kinder- en jeugdpsychiater wordt door je mutualiteit terugbetaald. Hoeveel ze precies terugbetalen is afhankelijk van jouw statuut bij de mutualiteit.  Gewoonlijk bedraagt jouw eigen aandeel of beter het deel dat je zelf dient te betalen 8,68 euro (bedrag 2020) per raadpleging. Geniet je een verhoogde terugbetaling, dan bedraagt jouw eigen aandeel 4,34 euro (bedrag 2020) per raadpleging.

Het grootste deel van een raadpleging bij een kinderpsychiater wordt terugbetaald door de mutualiteit en hangt af van jouw statuut bij de mutualiteit.

Meestal zal de mutualiteit rechtstreeks tussenkomen en factureert KPC jou nog slechts je eigen aandeel. Het kan ook voorkomen dat je uitgenodigd wordt het volledige bedrag van de raadplegingskost te betalen. In dat geval zal er een groen getuigschrift aan uw factuur toegevoegd zijn. Door dit groen getuigschrift aan de mutualiteit te bezorgen betalen zij jou het grootste deel van de kosten terug.

De hospitalisatieverzekering komt niet tussen bij raadplegingen. Je kan je hospitalisatieverzekering mogelijks wel inroepen als er een (dag)opname plaatsvindt voor en/of na de raadpleging. Bevraag je best goed op voorhand bij jouw (eventuele) verzekeringsmaatschappij.

Voor gesprekken en onderzoeken voor kinderen in een Psychiatrisch Ziekenhuis, als deze niet of niet meer in (dag)opname zijn, komt de mutualiteit niet tussen.

KPC rekent jou per 30 minuten 12,50 euro aan, als je kind niet (meer) is opgenomen en je toch beroep doet op een psycholoog van KPC voor een gesprek of een psychologisch onderzoek. Voor het afsluitend gesprek met verslaglegging zal je 50 euro op je factuur terugvinden. In totaal zal KPC jou voor een ambulant zorgtraject in de polikliniek nooit meer dan 200 euro aanrekenen. Op die manier komt , niet de mutualiteit, maar wel KPC zèlf tussen in de (personeels)kosten voor de psycholoog.

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met onze onthaalverpleegkundige door hen tijdens kantoortijd op te bellen (089 32 59 59). Voor meer info over informatie- en beslissingsrecht kan je terecht bij de Kinderrechtenwinkel via volgende link .

Heb je een vraag of klacht over de werking van KPC? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met je zorgverlener. Lukt dit niet, dan kan je je vraag of klacht (mondeling en/of schriftelijk) doorgeven aan de interne of externe ombudspersoon. Je vindt hier meer informatie terug over de werkwijze van onze ombudsdienst.

Wil je een medewerker of leefgroep bedanken na een positieve ervaring of heb je suggesties om onze zorg of onze werking verder te verbeteren? Heel fijn als je dat rechtstreeks met de zorgverlener van KPC opneemt. Ook hier kan je de interne of externe ombudspersoon mondeling of schriftelijk vragen jouw compliment of opmerking door te geven. En heb je de brievenbus al gezien in het inkomsas van KPC? Voel je vrij om ook via die weg iets te delen met de interne ombudspersoon.

Dankjewel om zo bij te dragen aan nog meer kwaliteit van zorg in KPC!

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar