Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer.

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, ziet u af van alle mogelijke claims tegen Kinderpsychiatrisch Centrum Genk of haar werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Kinderpsychiatrisch Centrum Genk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het ziekenhuis op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit via de elektronische weg mogelijk is. Desondanks kan door Kinderpsychiatrisch Centrum Genk geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. 

Alle aangeboden informatie of advies is louter algemeen. Advies is niet gericht naar individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts of multidisciplinair team vervangen.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Kinderpsychiatrisch Centrum Genk staan. Kinderpsychiatrisch Centrum Genk draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of Kinderpsychiatrisch Centrum Genk in het algemeen.

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, brochures, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen en logo's, zijn eigendom van Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. De auteursrechten van deze website liggen bij Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kan uw verzoek mailen naar info@kpc-genk.be.

De op deze website vermelde e-mailadressen kunnen niet gebruikt worden om een afspraak te maken. Graag nodigen we u uit om met ons telefonisch contact te nemen indien u een afspraak wenst te maken.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen.