Overslaan en naar de inhoud gaan

Tevreden?

Alle artsen en medewerkers van KPC willen zo kwaliteitsvol mogelijk hulp verlenen en met jullie respectvol en gelijkwaardig samenwerken. 
De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die op 6 oktober 2002 in werking getreden is, legt de rechten van de patiënt op een overzichtelijke manier vast in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat. In de concrete context van KPC handelt de uitwerking van deze wet ook vaak over de wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd, …) van onze patiënten.
Meer info kan je vinden in de Wet op de Patiëntenrechten.

Klachtenprocedure

Ondanks onze oprechte inspanningen kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Indien dit zo is, dan raden wij u aan om uw opmerkingen of klachten zo snel mogelijk te bespreken met de verantwoordelijken of de arts. Indien u ervaart dat u geen voldoende antwoord hebt ontvangen op uw vragen, kan u zich wenden tot onze interne ombudsfunctie of externe ombudspersoon GGZ.

 

Hoe te werk gaan?

  1. Wij raden u aan vragen, bedenkingen of problemen zo snel mogelijk te bespreken met onze medewerkers. Een gesprek lost vaak veel op.
  2. Indien u na dit gesprek nog vragen of bezorgdheden hebt, kan u het volgende doen:

de externe ombudspersoon Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) mondeling of schriftelijk contacteren via de onderstaande contactgegevens of u maakt een afspraak om haar op woensdag te treffen in KPC. Eén keer in de 4 weken is ze immers in KPC.

Meer informatie over patiëntenrechten voor kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg of externe ombudsfunctie kan je ook hier terugvinden.

Marlies Thonnon, ombudspersoon geestelijke gezondheidszorg
Website: OOGG - Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg

 

Marlies Thonnon

Of je kan elke weekdag tussen 16 uur en 18 uur chatten met een ombudspersoon van de onafhankelijk ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg.