Overslaan en naar de inhoud gaan

Tevreden?

Alle artsen en medewerkers van KPC willen zo kwaliteitsvol mogelijk hulp verlenen en met jullie respectvol en gelijkwaardig samenwerken. 
De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, die op 6 oktober 2002 in werking getreden is, legt de rechten van de patiënt op een overzichtelijke manier vast in het kader van de individuele relatie die de patiënt met zijn beroepsbeoefenaar aangaat. In de concrete context van KPC handelt de uitwerking van deze wet ook vaak over de wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd, …) van onze patiënten.
Meer info kan je vinden in de Wet op de Patiëntenrechten.

Klachtenprocedure

Ondanks onze oprechte inspanningen kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over bepaalde aspecten van onze dienstverlening. Indien dit zo is, dan raden wij u aan om uw opmerkingen of klachten zo snel mogelijk te bespreken met de verantwoordelijken of de arts. Indien u ervaart dat u geen voldoende antwoord hebt ontvangen op uw vragen, kan u zich wenden tot onze interne ombudsfunctie of externe ombudspersoon GGZ.

 

Hoe te werk gaan?

  1. Wij raden u aan vragen, bedenkingen of problemen zo snel mogelijk te bespreken met onze medewerkers. Een gesprek lost vaak veel op.
  2. Indien u na dit gesprek nog vragen of bezorgdheden hebt, kan u het volgende doen:
  • Contacteer de interne ombudsfunctie.  Zij is binnen KPC gemandateerd om klachten te ontvangen en deze met u te behandelen.  Zij noteert uw klacht en geeft u een bevestiging van ontvangst.  

Ann Reynders, Interne ombudsfunctie KPC
Postadres: KPC Genk, Ombudsdienst
Schiepse bos 8, 3600 Genk

Ann Reynders
  • Leidt dit tot onvoldoende oplossing of mocht u bij voorkeur onmiddellijk iemand buiten het ziekenhuis aanspreken kan u ook de externe ombudspersoon Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) contacteren via de onderstaande contactgegevens, meer informatie over patiëntenrechten voor kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg of externe ombudsfunctie kan je ook hier terugvinden.

Marlies Thonnon, ombudspersoon geestelijke gezondheidszorg

Postadres: Vlaams Overlegplatform geestelijke gezondheid, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Te bereiken op het gratis nummer 0800 99 395.

Marlies Thonnon

Of je kan elke weekdag tussen 16 uur en 18 uur chatten met een ombudspersoon van de onafhankelijk ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg.