Overslaan en naar de inhoud gaan

Dagprogramma met therapie

Hoe gaan we te werk?

Het dagprogramma bestaat uit een hele dag groepstherapie in een groepje van maximaal 6 jongeren (12 tot 18 jaar). De therapie gaat steeds door op woensdag (van 8u30 tot 15u15) en dat 10 weken lang.

Samen gaan we aan de slag met de theorie en methodes van Acceptance and Commitment Therapy (ACT).  Deze therapie is erop gericht dat jouw jongere zijn/haar (lastige) gedachten, gevoelens en symptomen beter leert begrijpen en aanvaarden. Tegelijk leert jouw jongere terug vat te krijgen op het leven en de weg die hij/zij uit wil.

Inhoudelijk bestaat het dagprogramma vooral uit groepssessies vanuit een ik-versterkend en ervaringsgericht kader. Ouders worden betrokken door middel van een startopdracht, een gezinsgesprek (na 5 weken) en ook een eindgesprek (na 10 weken).

Contacteer ons 

 

Zo verloopt het traject

Aanmelding 

De aanvraag tot deelname aan het dagprogramma kan gesteld worden door een hulpverlener die jou reeds kent/begeleidt. Dit kan door tussen 8u30 en 17u te bellen naar 089 32 59 59. De aanmelder krijgt dan een aanmeldformulier toegezonden, om in te vullen samen met jongere en ouder(s). Dit formulier wordt bekeken binnen het behandelend team van het dagprogramma, om een eerste inschatting te kunnen maken over of dit aanbod aansluit bij de noden/wensen/mogelijkheden van jouw jongere. Nadien vindt een telefonisch screeningsmoment plaats door één van de psychologen van het dagprogramma met de aanmelder, ter bijkomende vraagverheldering. Indien de aanmelding na deze screening weerhouden wordt, zal een afspraak voor een kennismakend intakegesprek vastgelegd worden voor de jongere en ouder(s). De aanmelder is steeds welkom om hierbij aan te sluiten. 

Intakegesprek

Voordat jouw jongere start met het dagprogramma, vindt er steeds een intakegesprek plaats. De deelname vergt immers veel motivatie en bereidheid en de denkwijze en methodiek van ACT moeten een beetje aanspreken. Tijdens het intakegesprek nemen de psycholoog en de kinderpsychiater de verwachtingen en werkwijze van het dagprogramma door met jouw jongere.

Verdere verloop

Het dagprogramma bestaat voornamelijk uit groepssessies. Elke woensdag komt er een specifiek thema aan bod. Dat wordt uitgewerkt in de verschillende sessies doorheen de dag en ook in de huiswerkopdracht die jouw jongere wekelijks mee naar huis krijgt.

BOOST-week

BOOST is een 4-daags (outdoor)project dat 2 keer per jaar (eenmaal tijdens de paasvakantie en eenmaal tijdens de zomervakantie) plaatsvindt in samenwerking met stad Genk. Het richt zich tot jongeren die op dat moment het dagprogramma volgen of jongeren die dit kort geleden afgerond hebben.

Ervaringsgericht samenwerken staat centraal. Het doel is om jouw jongere een boost te geven: door intensief stil te staan bij zichzelf, hem/haar te laten experimenteren met nieuw gedrag en grenzen en hem/haar zo te versterken.

Afrondend eindgesprek

Met jouw jongere, zijn/haar naaste omgeving en de betrokken hulpverleners, zijn we gedurende de hele opname in dialoog. We bespreken waar we naartoe willen werken en wat daartoe de volgende te nemen stap is. Op het einde leggen we alle bevindingen voor aan jouw jongere, zijn/haar naaste omgeving en aan de hulpverleners die betrokken zijn. Samen proberen we een advies te formuleren voor verdere begeleiding.

Wij staan klaar voor jou en de jongere

De begeleiding van het dagprogramma is in handen van verschillende collega’s die intensief samenwerken in teamverband. Het team bestaat uit een kinderpsychiater, kinderpsychologen, een psychomotorisch therapeut en leefgroepbegeleiding. Sommige jongeren zullen hen kennen van tijdens de crisisopname.

   
Kinder- en jeugdpsychiater  dr. Sara Schevenels
Kinderpsycholoog                  Ellen Janssen, Heidi Franssens          
Psychomotore therapeut           Inge Moermans
Leefgroepbegeleiders : Verpleegkundigen &  Opvoedkundigen Bram, Seppe, Sara, Nick en Anouk
   

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar 

Veelgestelde vragen

Elke jongere die eraan deelneemt, doorloopt het dagprogramma gedurende 10 opeenvolgende weken, telkens op woensdag van 9u00 tot 16u30. De start- en einddatum kunnen verschillen van jongere tot jongere.

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Volgens de ACT-theorie zijn er 6 vaardigheden die samen zorgen voor meer psychologische flexibiliteit. “Flexibel zijn”, zorgt ervoor dat de jongere beter kan omgaan met de grillen van het leven (acceptance) en sneller geneigd is om dingen te ondernemen die echt belangrijk voor hem/haar zijn (commitment). ACT leidt tot een levenshouding waarbij onaangename gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen beschouwd worden als onderdeel van het leven. Zo wordt jouw jongere ook milder voor zichzelf.

ACT-therapie kan ingezet worden bij een brede waaier aan problemen. Tijdens een eerste gesprek met de kinderpsychiater en psycholoog wordt in samenspraak ingeschat of het dagprogramma aangewezen is. Vooral de bereidheid of motivatie om oud gedrag los te laten en nieuw gedrag te durven uitproberen, is van groot belang in die beslissing.

Hoewel er het meest intensief wordt gewerkt met jouw jongere zelf, vinden we het ook belangrijk om de ouders en de naaste omgeving goed te betrekken. De link met het dagelijkse leven is belangrijk omdat de jongere het merendeel van de tijd gewoon thuis of op school functioneert. Daarnaast vinden we het nodig dat de ouders ook notie krijgen van wat ACT precies inhoudt en dit zelf ook kunnen ervaren. Zo begrijpen ze meteen ook beter wat jouw jongere doormaakt.

De ouders en/of gezinsvervangende context worden betrokken tijdens het opnamegesprek, het instapmoment, het gezinsgesprek, het afrondingsgesprek en de oudergroep. Zo worden ze meegenomen in de levensfilosofie van ACT en blijven ze betrokken in het traject dat de jongere aflegt. In de oudergroep krijg je, samen met de andere ouders, op een ervaringsgerichte manier uitleg over wat “ACT” precies inhoudt.

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met onze onthaalverpleegkundige door hen tijdens kantoortijd op te bellen (089 32 59 59). Voor meer info over informatie- en beslissingsrecht kan je terecht bij de Kinderrechtenwinkel via volgende link: https://www.tzitemzo.be.

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

Heb je een vraag of klacht over de werking van KPC? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met je zorgverlener. Lukt dit niet, dan kan je je vraag of klacht (mondeling en/of schriftelijk) doorgeven aan de interne of externe ombudspersoon. Je vindt hier meer informatie terug over de werkwijze van onze ombudsdienst.

Wil je een medewerker of leefgroep bedanken na een positieve ervaring of heb je suggesties om onze zorg of onze werking verder te verbeteren? Heel fijn als je dat rechtstreeks met de zorgverlener van KPC opneemt. Ook hier kan je de interne of externe ombudspersoon mondeling of schriftelijk vragen jouw compliment of opmerking door te geven. En heb je de brievenbus al gezien in het inkomsas van KPC? Voel je vrij om ook via die weg iets te delen met de interne ombudspersoon.

Dankjewel om zo bij te dragen aan nog meer kwaliteit van zorg in KPC!