Overslaan en naar de inhoud gaan

Mobiele crisiszorg

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de kinderpsychiatrische raadpleging kan ingeschat worden of mobiele zorg aangewezen is. Mobiele zorg is steeds flexibel, kortdurend en heel gericht, uit huis of aan huis.

Met mobiele crisiszorg streven we 3 doelen na:

  • We bieden flexibele en intensieve hulp, gericht is op wat er waar kortdurend nodig is (bv. een geslaagde gedragsmatige aanpak helpen introduceren thuis of ondersteuning bieden als de jongere opnieuw naar school gaat).
  • We trachten verbindend te werken tussen de verschillende zorgtrajecten en/of hulpverleners (bv. wanneer een hulpverlenersoverleg na het ontslag zinvol is om goed af te spreken wie wat gaat doen en waar we naartoe willen werken).  
  • We proberen te bouwen aan “vertrouwen” door steun te bieden als de stap naar of na een crisisopname te groot is. Zo willen we de opnameduur positief beïnvloeden.

Contacteer ons

Wie zijn we?

Alle leden van het crisisteam kunnen in principe kortdurend en mobiel ingezet worden om te helpen bij de concrete hulpvraag.

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar