Overslaan en naar de inhoud gaan

Opname in een leefgroep

Zijn de emotionele, relationele, gedrags- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden van je kind erg ingewikkeld? Hebben ze een grote invloed op het dagdagelijks leven van je kind, jou en de omgeving? Weet je niet meer hoe je het gedrag van je kind kan begrijpen en hoe je ermee kan omgaan? Is ambulante hulpverlening niet voldoende? Dan is opname aangewezen. Doel is multidisciplinaire observatie, diagnosestelling en opstarten van begeleiding en behandeling. Daarnaast kan het doel ook ‘time-out’ zijn om rust te installeren voor je kind, jou en de omgeving (school, …) om vervolgens intensief in te zetten op contactherstel en verbinding.

Gaat je kind naar de lagere school? Dan komt het bij opname in het KPC terecht in een kleinschalige leefgroep (leefgroep 2) die maximaal 6 kinderen telt tussen 6 en 12 jaar. Zowel dagopname als opname met overnachting is mogelijk. 

Hoe gaan we te werk?

Tijdens een korte opname van 6 weken bieden we een veilig en stimulerend therapeutisch leefklimaat. Je kind wordt in verschillende situaties geobserveerd. Therapie in groep wordt afgewisseld met individuele sessies. We gaan in gesprek met jou en de ruimere omgeving (school, hulpverleners, …). Zo proberen we samen meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is en hoe we kunnen begrijpen waarom je kind vastloopt. We gaan samen op zoek naar sterktes en krachten van jou en je kind en we bespreken welke begeleiding verder nodig is voor jullie na de opname. 

Als ouder word je nauw betrokken bij de opname. 3 keer per week kan je op bezoek komen, er is wekelijks overleg met de psycholoog en de leefgroepbegeleiders staan steeds voor je klaar voor een gesprekje over hoe het thuis en hier met je kind gaat. Je kan eventueel ook samen met je kind eens deelnemen aan het groepsprogramma.

Contacteer ons

 

Zo verloopt het traject:

Telefonisch contact

In geval van een hulpvraag bel je overdag naar 089 32 59 59. Onze onthaalverpleegkundige zal je aanmeldingsvraag goed beluisteren, bijkomende vragen stellen en bespreken met de kinderpsychiater. Ook een verwijzer zoals een arts, een therapeut, een thuisbegeleider, een medewerker van het CLB, .. Kan de aanmelding doen.

Intakegesprek

Indien je aanmelding weerhouden kan worden, belt de onthaalverpleegkundige je terug en wordt er een intakegesprek vastgelegd bij de kinder- en jeugdpsychiater. Jullie hulpvraag wordt besproken en in samenspraak met jou als ouder wordt beslist of een opname de meest gepaste hulp biedt. Is dat niet het geval, dan geeft de kinderpsychiater advies over andere hulpverleningsmogelijkheden.

Rondleiding
Om de opname zo goed mogelijk voor te bereiden en minder spannend te maken, kom je als ouder samen met je kind op voorhand kennismaken met de leefgroep. Een leefgroepleider geeft een kleine rondleiding (in de leefruimte, de kamers, de tuin, …) en beantwoordt je praktische vragen.

De opname
Een opname in de leefgroep voor lagereschoolkinderen (leefgroep 2) duurt gemiddeld 6 weken. In samenspraak wordt er bepaald welke soort opname het meest geschikt is:

  • bij een opname met overnachting verblijft je kind van maandagochtend 9u tot en met zaterdag 14u zowel overdag als ’s nachts in de leefgroep
  • bij een dagopname verblijft je kind enkel overdag in de leefgroep van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u45

Eindgesprek
Samen met jou bespreken we de bevindingen van de opname en we geven advies om het veranderproces verder te zetten. Indien nodig organiseren we een overleg met externe hulpverleners die jou en je kind verder kunnen begeleiden na de opname (bv. school, CLB, thuisbegeleiding, therapeut, …).

 

Een blik op de afdeling

Nieuwsgierig naar wie we zijn, wat we doen en hoe een dag in ‘leefgroep 2’ eruitziet? Bekijk binnenkort het filmpje!

 

Wij staan klaar voor jou en je kind

In de leefgroep voor lagereschoolkinderen (leefgroep 2) werken verschillende collega’s intensief samen in teamverband. Zij proberen je kind en jou als ouder zo goed mogelijk te leren kennen en verder te helpen. Het team bestaat uit leefgroepleiding (opvoedkundigen en verpleegkundigen), nachtverpleegkundigen, leerkracht, ergotherapeut, bewegingstherapeut, maatschappelijk werkster, kinderpsychologen, kinder- en jeugdpsychiaters en arts-specialist in opleiding.

Kinder- en jeugdpsychiater & beleidsarts   dr. Karen Gillaerts
Kinder- en jeugdpsychiater  dr. Anne Nelis
Kinderpsycholoog & teamcoördinator        Petra Budts
Kinderpsycholoog         Lotte Bollen, Ine Putseys, Loes Steegmans
Onderwijscoördinator Joyce Delarbre
Maatschappelijk werkster                   Lut Meers
Therapeuten       Sofie Vangeel, Veroniek Pairoux, Tine Jacobs
Leefgroepbegeleiders: Verpleegkundigen en Opvoedkundigen Bart, Ellen, Kris, Lynn, Anouk, Steffi, Sharon        
Nachtverpleegkundigen            Betty, Jessica, Marijke, Tim
   

 

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar 

Veelgestelde vragen

Zodra het intakegesprek gepland is, wordt een intakebundel naar je opgestuurd. Daarin zitten een aantal documenten en vragenlijsten. Sommige kan je zelf invullen, andere zijn voor je kind of de school bedoeld. Breng ze zeker mee naar het intakegesprek, samen met een verwijsbrief van je arts. Verslagen van vorige hulpverleners mag je ook meebrengen, want die info helpt om samen de zorgvraag zo goed mogelijk in te schatten en de doelen van een eventuele opname te bepalen.

Bij voorkeur wel. Het is belangrijk dat je kind weet waar jij (en anderen) je zorgen over maakt en waarom je hulp vraagt, maar ook wat er wel nog goed loopt. Je kind krijgt zo ook de kans om zelf te vertellen waarover hij/zij zich zorgen maakt en wat hij/zij graag anders zou willen. Bovendien is het meteen een eerste kennismaking met het KPC en dat verlaagt de drempel voor een opname.

Tijdens het intakegesprek geeft de kinderpsychiater je een welkomstboekje mee waarin je heel wat praktische informatie vindt (over onze werking, teamleden, aanbod, de spulletjes die je kind mag meenemen, enz.). 

Wordt je kind opgenomen, dan is het erg belangrijk dat we goed samenwerken en elkaar wat beter leren kennen. Spreek ons gerust aan als je op bezoek komt, tijdens de breng- en ophaalmomenten of de wekelijkse oudergesprekken.

Heb je nog vragen of maak je je zorgen? Weet dat je de leefgroepleiding op elk moment van de dag kan bereiken op 089 32 59 59.

Neen. Wij voorzien zowel dagopnames als opnames met overnachting. Na het intakegesprek met de kinderpsychiater spreek je samen af welk type opname het meest geschikt is:

  • opname met overnachting: je kind verblijft van maandagochtend 9u tot en met zaterdag 14u zowel overdag als ’s nachts in de leefgroep
  • dagopname: je kind verblijft enkel overdag in de leefgroep van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u45

Bellen of skypen met je kind kan dagelijks tussen 18u en 20u.

 

Blijft je kind overnachten, dan is bezoek mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag:

  • ofwel vanaf 17u30 tot 20u: je kind eet niet mee in de leefgroep en gaat samen met het bezoek iets eten
  • ofwel vanaf 18u tot 20u: je kind eet vóór het bezoek mee in de leefgroep

Op maandagochtend spreken we telkens met jou af wanneer en van wie je kind die week bezoek krijgt.

 

Uitzonderingen op deze afspraken kunnen steeds besproken worden.

  • Is je kind in dagopname? Dan verblijft het in het weekend niet in onze leefgroep.
  • Blijft je kind overnachten? Dan gaat je kind van zaterdagmiddag 14u tot maandagochtend 9u naar huis.

Onze onthaalverpleegkundige stuurt een afwezigheidsattest op naar de school voor de duur van de opname. 

School is erg belangrijk in het leven van elk kind. Het functioneren van je kind op school is dan ook een groot aandachtspunt tijdens de opname. Om hier een goed zicht op te krijgen, contacteren we (mits jouw toestemming) het CLB en de zorgcoördinator en/of leerkracht om de eerder ingevulde schoolvragenlijst samen te overlopen (die zit in de intakebundel, zie een vraag eerder in verband met het intakegesprek).

Onze onderwijscoördinator vraagt de school om ons een takenpakket te bezorgen waar je kind (zo mogelijk) zelfstandig aan kan werken tijdens de dagelijkse klassessies. Indien aangewezen organiseren we samen met jou op het einde van de opname een schooloverleg. Zo kunnen we met vertegenwoordigers van de school en het CLB in dialoog gaan over welke zorg je kind nodig heeft als het terug naar school gaat.

Neen, hiervoor werken we samen met andere hulpverleners. Tijdens de opname spreken we samen af welke hulp er na de opname nodig is voor jou en je kind. Na de opname kunnen we je helpen om deze hulp te organiseren. 

Wordt je kind al begeleid door een kinderpsychiater, dan kan je best zo snel mogelijk een vervolgafspraak inplannen bij deze arts. Heb je nog geen kinderpsychiater, maar is het wel belangrijk dat je kind opgevolgd wordt na de opname? Dan kan je tijdelijk terecht bij onze artsen totdat je een eerste afspraak hebt bij een ambulant werkende kinderpsychiater. 

Heb je hierover vragen, neem gerust contact op met onze onthaalverpleegkundigen via telefoon (089 32 59 59). Voor meer info over informatie- en beslissingsrecht kan je terecht bij de Kinderrechtenwinkel van deze link.

Het is één van onze basisprincipes om naast de ouders ook de ruimere omgeving van het kind en zijn gezin goed te betrekken tijdens een opname. Ieders perspectief doet er toe. Samenwerking is nodig, een opname is immers slechts een kortdurende schakel in het zorgpad van het kind en zijn/haar gezin. Het is in het belang van het kind dat we samen continuïteit in de zorg verzekeren. Zowel voor, tijdens als na de opname.

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

 

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

 

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

 

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

 

Heb je een vraag of klacht over de werking van KPC? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met je zorgverlener. Lukt dit niet, dan kan je je vraag of klacht (mondeling en/of schriftelijk) doorgeven aan de interne of externe ombudspersoon. Je vindt hier meer informatie terug over de werkwijze van onze ombudsdienst.

Wil je een medewerker of leefgroep bedanken na een positieve ervaring of heb je suggesties om onze zorg of onze werking verder te verbeteren? Heel fijn als je dat rechtstreeks met de zorgverlener van KPC opneemt. Ook hier kan je de interne of externe ombudspersoon mondeling of schriftelijk vragen jouw compliment of opmerking door te geven. En heb je de brievenbus al gezien in het inkomsas van KPC? Voel je vrij om ook via die weg iets te delen met de interne ombudspersoon.

Dankjewel om zo bij te dragen aan nog meer kwaliteit van zorg in KPC!