Overslaan en naar de inhoud gaan

Observatieopname

Hoe gaan we te werk?

Bij een observatieopname verblijft je kind door de week in een kleinschalige leefgroep van maximum 6 peuters en kleuters, de zogeheten leefgroep 1. In overleg met de kinder- en jeugdpsychiater, beslis je om je kind enkel overdag te laten verblijven in het KPC of ook ’s nachts.

Er is een ervaren team van medewerkers met verschillende opleidingen die werken met de peuters en kleuters in de observatiegroep, waardoor jij en je kind ook snel jullie hulpverleners zullen leren kennen. In de dagdagelijkse zorg voor je kind willen de (pediatrisch) verpleegkundigen en opvoedkundigen graag horen wat voor jou en je kind belangrijk is en hoe je in die zorg wil betrokken worden. We doen er alles aan opdat je kind en jij als ouder je op je gemak kunnen voelen bij ons in de leefgroep.

Tijdens de observatieopname wordt er uitgebreid geobserveerd en testonderzoek gedaan, zowel van je kind in groep, als  van je kind individueel. Er wordt gezocht naar de betekenis van het gedrag van je kind. Hierbij zoeken we naar verschillende verklarende factoren en dit zowel op sociaal-emotioneel, cognitief als lichamelijk vlak. Tegelijkertijd zoeken we nieuwsgierig naar de aanwezige sterktes en de veerkracht van je kind.

Als ouder wordt je nauw betrokken bij de opname. Een psycholoog word jou en je kind toegewezen en deze nodigt je ook uit voor verschillende oudergesprekken. Een ‘rooming in’ wordt in de tweede helft van de opname gepland, waarbij je tijdens een voormiddag deelneemt aan het programma.

Op het einde van het traject overloopt de psycholoog en de kinder- en jeugdpsychiater de bevindingen. Tegelijk denken we samen na wat er nodig is om tot verandering te komen en welke hulp nodig is na de opname.

Contacteer ons

Zo verloopt het traject

Telefonisch contact

In geval van een hulpvraag bel je overdag naar 089 32 59 59. Onze onthaalverpleegkundige zal je aanmeldingsvraag eerst goed beluisteren, bijkomende vragen stellen en vervolgens bespreken met de kinder- en jeugdpsychiater. Ook een verwijzer zoals een arts, een therapeut, een thuisbegeleider, een medewerker van het CLB, … kan de aanmelding doen. 

Intakegesprek

Indien je aanmelding weerhouden kan worden, belt de onthaalverpleegkundige je terug en wordt er een intakegesprek vastgelegd bij de kinder- en jeugdpsychiater. De eventuele verwijzer wordt hier ook voor uitgenodigd. In samenspraak met jou als ouder wordt er beslist of een opname de meest gepaste hulp biedt. Is dat niet het geval, dan geeft de kinderpsychiater advies over andere hulpverleningsmogelijkheden. 

Rondleiding

Als je kind in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan krijgen jij en je kind op voorhand een rondleiding in de leefgroep, zodat jullie kunnen zien hoe de leefgroep eruitziet en waar je kind precies zal verblijven. Jullie maken dan ook al kennis met enkele leefgroepbegeleid(st)ers.

De opname

Op de eerste dag van de opname maakt een leefgroepbegeleid(st)er tijd om jullie te informeren maar ook om jullie uitgebreid te beluisteren en te bevragen over het dagdagelijks functioneren van jullie kind (bv. eetgewoontes, slaapgewoontes, zindelijkheid, spelvoorkeur, …). Een opname in de peuter- en kleuterleefgroep duurt gemiddeld 6 weken. In samenspraak wordt er bepaald welke soort opname het meest geschikt is:

  • volledige opname: je kind verblijft van maandag tot en met vrijdag zowel overdag als ’s nachts in de leefgroep. Je brengt je kind maandagmorgen om 9u en gaat op weekend met je kind vanaf vrijdag 16u40. Uiteraard zijn bezoekmomenten voorzien.
  • dagopname: je kind verblijft enkel overdag in de leefgroep van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u40, waarbij je ’s morgens je kind brengt en in de late namiddag je kind weer ophaalt.

Afrondend adviesgesprek

Samen met jou bespreken we de bevindingen van het onderzoek en we geven advies voor verdere hulp. We maken tijd voor overleg met hulpverleners en anderen die jou en je kind na de opname kunnen verder helpen (bv. school, CLB, thuisbegeleiding, …).

 

Wij staan klaar voor jou en je kind

In de leefgroep voor peuters en kleuters werken verschillende collega’s intensief samen in teamverband.

  • De kinder- en jeugdpsychiater en kinderpsycholoog gaan in dialoog met jou en je kind tijdens verschillende gesprekken.
  • Met jouw toestemming als ouder neemt de maatschappelijk werker contact op met hulpverleners die al met jou samenwerken in de zorg voor je kind.
  • De onderwijscoördinator onderhoudt het contact met het kinderdagverblijf of de school.
  • Tijdens het verblijf van je kind in de leefgroep is er een weekprogramma  dat wordt verzorgd door een bewegingstherapeut, muziektherapeut, logopedist, psychologen, verpleegkundigen en opvoedkundigen. Sessies in groep worden daarbij afgewisseld met individuele sessies.
Kinder- en jeugdpsychiater &
beleidsarts                  
dr. Leen Schrooten
Arts specialist psychiatrie in opleiding dr. Tine Gregoor
Kinderpsycholoog &
teamcoördinator         
Rhode Mantels
Kinderpsychologen  Greet Jeunen, Elke Rymen, Naomi Olaerts
Maatschappelijk werkster                             Chris Vandeweerd
Onderwijscoördinator Sanne Schabon
Logopedist          Sofie Pellens
Psychomotore therapeut en muziektherapeut  Griet Van Hove, Ellie Edel
Verpleegkundigen &
opvoedkundigen
Anouk, Jolenta, Kristine, Martine, Anke, Karen
Nachtverpleegkundigen   Betty, Jessica, Marijke

 

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar 

Veel gestelde vragen

Tijdens het intakegesprek en het huisbezoek ontvang je een overzicht met alle praktische informatie voor het verblijf. Als de opnamedatum gekend is, zal een leefgroepbegeleid(st)er jullie nog opbellen voor eventuele bijkomende informatie en dan kunnen jullie nog eventuele vragen stellen.

Neen. Wij voorzien zowel dagopname als opname met overnachting. In het gesprek met de kinder- en jeugdpsychiater kan er, in samenspraak met jou, bepaald worden welk type opname het beste past:

  • volledige opname: je kind verblijft van maandag tot en met vrijdag zowel overdag als ’s nachts in de leefgroep. Je brengt je kind maandagmorgen om 9u en gaat op weekend met je kind vanaf vrijdag 15u30. Uiteraard zijn er bezoekmomenten voorzien.
  • dagopname: je kind verblijft enkel overdag in de leefgroep van maandag tot en met vrijdag tussen 9u15 en 15u30, waarbij je in de ochtend je kind naar KPC brengt en in de namiddag je kind weer ophaalt.

Blijft je kind overnachten, dan is bezoek mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 17u00 en 19u00. Bellen met je kind kan dagelijks tussen 18u00 en 19u00. Uitzonderingen kunnen besproken worden.

Tijdens de breng- en haalmomenten wil de leefgroepbegeleid(st)er tijd voor je maken om je te vertellen hoe de dag is verlopen en om eventuele vragen of bezorgdheden te beluisteren.

Het is één van onze basisprincipes om de ouders en de omgeving (bv. school, clb, verwijzers,…) zo goed mogelijk te betrekken tijdens de opname van je kind.  Jullie ervaringskennis hebben we nodig en straks moeten jullie ook samen de draad weer kunnen oppikken thuis. Tijdens de observatieopname worden jullie door de psycholoog uitgenodigd voor verschillende oudergesprekken. Enerzijds om jullie hulpvraag en het functioneren van jullie kind verder te verkennen, en anderzijds om het verloop van de opname met jullie te bespreken. Daarnaast mogen jullie erop rekenen dat de leefgroepbegeleid(st)ers bij breng-en haalmomenten tijd maken om jullie te informeren over hoe de dag is verlopen en om eventuele vragen of bezorgdheden te beluisteren. Jullie worden ook uitgenodigd voor een ‘meedoedag’ waarbij jullie samen met jullie kind een halve dag deelnemen aan sessies van het weekprogramma. De meedoedag wordt op voorhand met je afgesproken en zal op een vrijdagvoormiddag doorgaan.

Als je kind ziek wordt tijdens de opname, informeren we jullie als ouder onmiddellijk. In overleg met de  kinder- en jeugdpsychiater kan besloten worden dat je kind één tot enkele dagen thuisblijft om te herstellen. Dit heeft veelal geen impact op de opname. Indien dit wel zo is, dan zal er in overleg met de arts besproken worden hoe de opname eventueel nog kan aangepast worden. Als je ‘s morgens merkt dat je kind te ziek is om naar KPC te komen, vragen we jou de leefgroepbegeleid(st)er te verwittigen door op te bellen: 089/325959.

De school of het kinderdagverblijf zijn voor ons belangrijke partners in de zorg en zijn nodig om de continuïteit in de zorg te verzekeren. Tijdens de opname nemen wij dan ook contact op met de school en het CLB, indien we hiervoor jullie toestemming krijgen. Op deze manier kunnen we hun informatie en observaties samenleggen met jullie en onze gegevens. Hierdoor krijgen we een volledig beeld van jullie kind in zijn of haar verschillende dagelijkse opvoedingsomgevingen. Na de opname plannen we een (school)overleg samen met jou als ouder en collega’s van de school of het kinderdagverblijf. We willen dan doorspreken en samen mee nadenken over wat de diagnose, eventuele zorgnoden en sterktes betekenen voor de omgang met je kind in school of in het kinderdagverblijf.

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met onze onthaalverpleegkundige door hen tijdens kantoortijd op te bellen (089 32 59 59). Voor meer info over informatie- en beslissingsrecht kan je terecht bij de Kinderrechtenwinkel via volgende link .

Het verslag wordt opgestuurd naar jou als ouder. Met jouw expliciete toestemming sturen wij het ook door naar de huisarts, verwijzers en nazorgpartners.

Als verwijzer of hulpverlener ben je meer dan welkom om je ervaringskennis en expertise te delen. We zijn er ons van bewust dat een observatieopname een bijdrage kan leveren aan een positief ontwikkelingsgericht zorgpad voor het kind, zijn/haar ouders en omgeving. Het is in het belang van het kind en zijn of haar ouders dat we investeren in de samenwerking voor, tijdens en na de opname opdat de continuïteit van zorg kan verzekerd worden.

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

 

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

 

Heb je een vraag of klacht over de werking van KPC? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met je zorgverlener. Lukt dit niet, dan kan je je vraag of klacht (mondeling en/of schriftelijk) doorgeven aan de interne of externe ombudspersoon. Je vindt hier meer informatie terug over de werkwijze van onze ombudsdienst.

Wil je een medewerker of leefgroep bedanken na een positieve ervaring of heb je suggesties om onze zorg of onze werking verder te verbeteren? Heel fijn als je dat rechtstreeks met de zorgverlener van KPC opneemt. Ook hier kan je de interne of externe ombudspersoon mondeling of schriftelijk vragen jouw compliment of opmerking door te geven. En heb je de brievenbus al gezien in het inkomsas van KPC? Voel je vrij om ook via die weg iets te delen met de interne ombudspersoon.

Dankjewel om zo bij te dragen aan nog meer kwaliteit van zorg in KPC!