Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouder-kind dagbehandeling

Hoe gaan we te werk?

Tijdens het ouder-kinddagbehandelingstraject staan de relatie en de interactie tussen jou als ouder en je kind centraal. Vanuit jullie eigen krachten gaan we op zoek naar verandering, ieder op eigen tempo en ieder op de eigen manier. Ook proberen we de ontwikkeling van je kind te stimuleren en zijn/haar eigen mogelijkheden te ondersteunen om het gedrag (beter) te regelen.

De ouder-kinddagbehandeling wordt georganiseerd in groep. Jullie zijn in de leefgroep met 4 andere ouder-kindparen. We vinden het belangrijk om beide ouders nauw te betrekken in het behandeltraject en gaan samen met jou op zoek naar de juiste balans. Eén ouder schakelt in op de behandeldagen (maandagen), de andere ouder wordt betrokken in de gezinsgesprekken of door de partner. Na een afgesproken periode kan er gewisseld worden.

Op dinsdag wordt er een ontwikkelingsstimulerend aanbod voorzien voor jullie kind. Op deze manier proberen we de regelmogelijkheden van jullie kind te verbeteren en de algemene ontwikkeling te stimuleren.

  • Op maandag word je als ouder samen met je kind verwacht van 10u15 tot 16u00
  • Op dinsdag is er een aanbod voor je kind en wel tussen 10u15 en 16u00

 

Contacteer ons

Zo verloopt het traject

Intakegesprek

Indien het aangewezen is om een behandeltraject te starten in de ouder-kinddagbehandeling, kom je eerst op gesprek bij de kinder-en jeugdpsychiater en de kinderpsycholoog. Hier wordt de werking goed uitgelegd en de eerste doelstellingen worden samen geformuleerd. Ook de verwijzer wordt op dit gesprek uitgenodigd.

Bepaling van de doelstellingen

Tijdens het dagbehandelingstraject werken we samen om jullie doelstellingen steeds verder uit te werken en te verfijnen.  We vinden het belangrijk om hierin ook samen te werken en af te stemmen met de school of het kinderdagverblijf en eventuele andere hulpverleners.  

Einde of verlenging van de behandelperiode

Afhankelijk van de geboekte vooruitgang wordt er beslist of verdere behandelstappen al dan niet aangewezen zijn. Dit kan in de ouder-kindddagbehandeling of bij andere hulpverleningspartners.

Wij staan klaar voor jou en je kind

In de dagbehandeling werken collega’s van verschillende disciplines intensief samen in teamverband. Er zijn steeds een kinder- en jeugdpsychiater, kinderpsycholoog, onderwijscoördinator/logopedist en een leefgroepbegeleid(st)er betrokken bij het behandeltraject.

Kinder- en jeugdpsychiater &
beleidsarts  
Kinder- en jeugdpsychiater        
dr. Leen Schrooten

dr. Ann-Sofie Simons

Kinderpsycholoog & teamcoördinator                       Rhode Mantels
Kinderpsycholoog                                                       Joke Raes, Kristien Clijsters, Heidi Melotte
Logopedist   Sofie Pellens
Psychomotore therapeut            

Griet Vanhove

 

Verpleegkundige & opvoedkundige Kristine en Anouk

 

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar 

Veel gestelde vragen

De duur van het behandeltraject bedraagt 24 weken (enkel op maandag en dinsdag). Een eventuele aanpassing van het zorgaanbod wordt steeds met de kinder- en jeugdpsychiater besproken.

We proberen de wachtlijst voor de ouder-kinddagbehandeling zo kort mogelijk te houden en je goed te informeren over de eventuele wachttijd bij aanmelding. Die termijn kan sterk schommelen. De onthaalverpleegkundigen kunnen je hierover meer informatie geven.

Als je kind ziek wordt tijdens de opname, bellen we jullie als ouder onmiddellijk op. In overleg met de kinder- en jeugdpsychiater kan besloten worden dat je kind één tot enkele dagen thuisblijft om te herstellen. Als je ‘s morgens merkt dat je kind te ziek is om naar KPC te komen, vragen we jou de leefgroepbegeleid(st) op te bellen: 089/325959.

Op maandag is het ouder-kinddag van 10u15 tot 16u00 De aanwezigheid van één van beide ouders samen met het kind is noodzakelijk. We werken steeds met één ouder gedurende een bepaalde periode met vooropgestelde doelen. De andere ouder wordt betrokken bij het traject via gezinsgesprekken. In samenspraak en in functie van een juiste balans tussen werk en privé kan er gewisseld worden van ouder. Samen als ouders aanwezig zijn op de behandeldag, is enkele keren mogelijk, maar is niet altijd mogelijk omwille van praktisch-organisatorische redenen. In geval van echtscheiding, pleegzorg, enz. kunnen er aangepaste afspraken gemaakt worden. Op dinsdag is het aanbod van 10u15 tot 16u00 enkel en alleen bedoeld voor je peuter of kleuter.

Alle praktische informatie vind je terug in het overzicht dat je ontvangt tijdens het intakegesprek. Er wordt een warme maaltijd en 2 tussendoortjes voorzien door het KPC. Koffie, thee en waters zijn doorlopend beschikbaar. Op dinsdag worden sessies ontwikkelingsstimulatie en klas afgewisseld met beweging, buiten spelen en creatief bezig zijn. Speelkledij voor je kind is dan ook aan te raden.

De ouder-kinddagbehandeling is een groepsaanbod. Dit betekent dat je steeds in een groep van 5 ouder-kindparen therapeutisch begeleid wordt. Er zijn geen individuele therapeutische momenten voorzien. Er wordt op dinsdag een ontwikkelingsstimulerend aanbod op maat voorzien in een groepje van 5 kinderen. Er wordt in principe geen individuele logopedische en/of psychomotorische therapie geboden.

De school of het kinderdagverblijf zijn voor ons belangrijke partners in de zorg en zijn nodig om de continuïteit in de zorg te verzekeren. Tijdens het behandeltraject nemen wij dan ook contact op met de school en het CLB, indien we hiervoor jullie toestemming krijgen. Op deze manier kunnen we hun informatie en observaties samenleggen met onze gegevens. Hierdoor krijgen we een volledig beeld van jullie kind in de verschillende contexten waar jullie kind dagdagelijks verblijft. Tijdens het behandeltraject voorzien we ook de mogelijkheid tot een (school)overleg.

Heb je hierover vragen, neem dan contact op met onze onthaalverpleegkundige door hen tijdens kantoortijd op te bellen (089 32 59 59). Voor meer info over informatie- en beslissingsrecht kan je terecht bij de Kinderrechtenwinkel via deze link.

De kostprijs van een (dag)opname is afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit, de duur van het verblijf, eventuele extra kosten (vb. zakgeld). Hierdoor  kunnen we deze vraag hier niet precies beantwoorden. Onze onthaalverpleegkundige overloopt met jou de concrete kosten en terugbetalingen bij opname.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan ons ziekenhuis betaald. De rekening die je ontvangt om te betalen, is dan ook slechts het deel dat je zelf dient te betalen aan KPC (het zogeheten ‘eigen aandeel’). Er worden tijdens het verblijf in KPC geen kamersupplementen en geen erelonen aangerekend. KPC werkt voor facturatie samen met het algemeen ziekenhuis ZOL op de zorgcampus. De factuur wordt per maand gemaakt en ook per maand naar jou opgestuurd.

Wanneer je niet of niet geldig bent aangesloten bij een mutualiteit of ziekenfonds, moeten we het volledige bedrag van de opname aanrekenen. Omdat deze kosten dan hoog oplopen, kan je best vòòr de opname zorgen voor een geldige aansluiting bij één van de mutualiteiten.

Het grootste deel van de kosten wordt rechtstreeks door uw mutualiteit betaald, waardoor op je factuur enkel het remgeld (eigen aandeel) vermeld staat.  Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je best op voorhand navragen of je verzekering wel of geen terugbetaling voorziet bij een (dag)opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis. Je dient zelf je verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de (dag)opname. Omdat KPC geen overeenkomsten heeft afgesloten met verzekeringsmaatschappijen, betaal je eerst zelf je factuur om vervolgens een (eventuele) terugbetaling te vragen via jouw verzekering. Heb jij hier hulp bij nodig, dan kan je onze onthaalverpleegkundige of de maatschappelijk werkster aanspreken.

Heb je een vraag of klacht over de werking van KPC? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met je zorgverlener. Lukt dit niet, dan kan je je vraag of klacht (mondeling en/of schriftelijk) doorgeven aan de interne of externe ombudspersoon. Je vindt hier meer informatie terug over de werkwijze van onze ombudsdienst.

Wil je een medewerker of leefgroep bedanken na een positieve ervaring of heb je suggesties om onze zorg of onze werking verder te verbeteren? Heel fijn als je dat rechtstreeks met de zorgverlener van KPC opneemt. Ook hier kan je de interne of externe ombudspersoon mondeling of schriftelijk vragen jouw compliment of opmerking door te geven. En heb je de brievenbus al gezien in het inkomsas van KPC? Voel je vrij om ook via die weg iets te delen met de interne ombudspersoon.

Dankjewel om zo bij te dragen aan nog meer kwaliteit van zorg in KPC!