Overslaan en naar de inhoud gaan

Raadpleging en/of diagnostisch onderzoek

Indien je bezorgd bent over de ontwikkeling of het functioneren van je kind, dan is een afspraak in de polikliniek de eerste stap. Samen met jou, als ouder, trachten we goed te begrijpen wat er aan de hand is en zoeken we uit wat zou kunnen helpen. We zijn ervan overtuigd dat we in het belang van de ontwikkeling van jouw kind en het psychisch welzijn van jullie beiden vroeg en gericht moeten kunnen tussenkomen.

Hoe gaan we te werk?

Een kinder- en jeugdpsychiater en een kinderpsycholoog, beiden met specialistische kennis en vaardigheden, gaan met jou en je kind in gesprek, observeren en doen meestal ook diagnostisch onderzoek. Wij stippelen een traject op maat uit met verschillende afspraken via ambulante raadpleging, waarvoor je naar het KPC komt.

Zo proberen we het gedrag van je kind beter te begrijpen en te luisteren naar je vragen en bezorgdheden. We gaan na hoe je kind zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel, cognitief en lichamelijk vlak en brengen alle sterktes en de kwetsbaarheid in kaart. Ook het algemene functioneren, zoals bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf of op school, komt aan bod. Daarnaast bespreken we wie er allemaal betrokken is bij de opvoeding en wat je als ouder daarin zelf belangrijk vindt.

Op het einde van het traject overlopen we samen met jou onze bevindingen. Tegelijk geven we advies over wat wij denken dat er (nu) nodig is om tot verandering te komen.
 

Contacteer ons

Zo verloopt het traject

Telefonisch contact

In geval van een hulpvraag bel je overdag naar 089/32 59 59. Onze onthaalverpleegkundige zal je aanmeldingsvraag eerst goed beluisteren, bijkomende vragen stellen en vervolgens bespreken met de kinder- en jeugdpsychiater. Ook een verwijzer zoals een arts, een therapeut, een thuisbegeleider, een medewerker van het CLB, … kan de aanmelding doen. 

Intakegesprek

Indien jullie verwijzing weerhouden wordt, plant de onthaalverpleegkundige een eerste gesprek of een intakegesprek bij een kinder- en jeugdpsychiater, gespecialiseerd in de ontwikkeling van het jonge kind. 

Opstart van het poliklinische of ambulante traject

Om te begrijpen wat er precies aan de hand is of om een juiste diagnose te stellen, gaan we als volgt te werk:

  • De kinderpsychiater zal tijdens enkele consultaties, met hulp van jou als ouder, de voorgeschiedenis (factoren met invloed op de ontwikkeling) van je kind in kaart brengen en jouw kind observeren tijdens het spelen.
  • De kinderpsycholoog staat in voor het diagnostisch onderzoek. Gespreid over verschillende consultaties doet zij psychologische (test)onderzoeken. Ze kan ook, in overleg met jou, gaan observeren in het  kinderdagverblijf of op school.

Afrondend adviesgesprek

Samen met jou bespreken we alle bevindingen en resultaten. We geven advies voor eventuele verdere hulp. We investeren in overleg met anderen uit de opvoedingsomgeving opdat zij  jou en je kind ook zouden kunnen verder helpen (bv. school, CLB, thuisbegeleiding, …). 

Wij staan klaar voor jou en je kind

In de polikliniek werken verschillende collega’s, met specialistische kennis en ervaring, intensief samen. Bij een poliklinisch traject werkt een kinder- en jeugdpsychiater samen met een kinderpsycholoog.

Kinder- en jeugdpsychiater &
beleidsarts 
dr. Leen Schrooten
Kinder -en jeugdpsychiater  dr. Frauke Martens
dr. An-Sofie Simons
 
Arts specialist psychiatrie in opleiding  dr. Hadewych Weyns, dr. Tine Gregoor
Kinderpsycholoog & teamcoördinator Rhode Mantels
Kinderpsycholoog       Shari Yilmaz, Inne Gillijns en Franka Verbruggen.

Heb je nog vragen? Wil je aanmelden?

Onze onthaalverpleegkundige helpt je graag verder.

Bel tijdens kantoortijd naar 

Veelgestelde vragen

Om je aan te melden voor de polikliniek, bel je naar 089/ 32 59 59 tijdens de kantooruren. Onze onthaalverpleegkundige zal je aanmelding goed beluisteren, nog enkele vragen stellen en jouw aanmelding dan bespreken met een kinder- en jeugdpsychiater. Nadien word je opnieuw opgebeld om een intakegesprek vast te leggen of  om je gericht door te verwijzen.

We geven voorrang aan de meest dringende situaties. De ambulante mogelijkheden voor het jonge kind en hun ouders zijn beperkt in de provincie Limburg. KPC investeert in de polikliniek.

Door de vele vragen, kan het soms wel enkele weken tot maanden duren vooraleer we jou een afspraak kunnen geven.
De verpleegkundige aan het onthaal is op de hoogte van de laatste stand van zaken.

De duur van het traject hangt  af van je zorgvraag. Gemiddeld komen gezinnen een 3-tal keer op consultatie bij de kinder- en jeugdpsychiater en een 5-tal keer bij de kinderpsycholoog. Een overleg met jou en andere partners in de hulpverlening of in de opvoedingsomgeving behoort ook tot de mogelijkheden (school, clb, thuisbegeleiding,…).

De polikliniek richt zich tot peuters en kleuters (tot en met de laatste kleuterklas) van 1,5 tot 6 jaar, hun ouders en omgeving. Is je kind al gestart in het eerste leerjaar en kies je voor een ambulant traject, dan verwijzen we je gericht door.

We verwachten jou met je kind op het intakegesprek. Zo kan de kinder- en jeugdpsychiater al een eerste inschatting maken van het functioneren van je kind en het diagnostische traject op maat van jullie inplannen.

De kinderpsycholoog spreekt dit met jou af. Bij de kinderpsycholoog wordt je kind meestal alleen verwacht. Is het voor het testonderzoek aangewezen dat je erbij bent of is dit nodig omwille van de leeftijd of de noden van je kind, dan kan je uiteraard wel aansluiten bij de consultatie. Je kan op je kind wachten in de wachtruimte van het KPC.

Voor deze vraag neem je best telefonisch contact op met onze onthaalverpleegkundige tijdens kantoortijd: 089/325959. Voor meer info over informatie- en beslissingsrecht kan je ook terecht bij de Kinderrechtenwinkel via deze link.

Het verslag wordt opgestuurd naar jou als ouder. Met jouw expliciete toestemming sturen wij het ook door naar de huisarts, verwijzers en andere hulpverleners.

Het grootste deel van de kosten voor een raadpleging of consultatie van een kinder- en jeugdpsychiater wordt door je mutualiteit terugbetaald. Hoeveel ze precies terugbetalen is afhankelijk van jouw statuut bij de mutualiteit.  Gewoonlijk bedraagt jouw eigen aandeel of beter het deel dat je zelf dient te betalen 8,68 euro (bedrag 2024) per raadpleging. Geniet je een verhoogde terugbetaling, dan bedraagt jouw eigen aandeel 4,34 euro (bedrag 2024) per raadpleging.

Het grootste deel van een raadpleging bij een kinderpsychiater wordt terugbetaald door de mutualiteit en hangt af van jouw statuut bij de mutualiteit.

Meestal zal de mutualiteit rechtstreeks tussenkomen en factureert KPC jou nog slechts je eigen aandeel. Het kan ook voorkomen dat je uitgenodigd wordt het volledige bedrag van de raadplegingskost te betalen. In dat geval zal er een groen getuigschrift aan uw factuur toegevoegd zijn. Door dit groen getuigschrift aan de mutualiteit te bezorgen betalen zij jou het grootste deel van de kosten terug.

De hospitalisatieverzekering komt niet tussen bij raadplegingen. Je kan je hospitalisatieverzekering mogelijks wel inroepen als er een (dag)opname plaatsvindt voor en/of na de raadpleging. Bevraag je best goed op voorhand bij jouw (eventuele) verzekeringsmaatschappij.

Voor gesprekken en onderzoeken voor kinderen in een Psychiatrisch Ziekenhuis, als deze niet of niet meer in (dag)opname zijn, komt de mutualiteit niet tussen.

KPC rekent jou per 30 minuten 12,50 euro aan, als je kind niet (meer) is opgenomen en je toch beroep doet op een psycholoog van KPC voor een gesprek of een psychologisch onderzoek. Voor het afsluitend gesprek met verslaglegging zal je 50 euro op je factuur terugvinden. In totaal zal KPC jou voor een ambulant zorgtraject in de polikliniek nooit meer dan 200 euro aanrekenen. Op die manier komt , niet de mutualiteit, maar wel KPC zèlf tussen in de (personeels)kosten voor de psycholoog.

Heb je een vraag of klacht over de werking van KPC? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met je zorgverlener. Lukt dit niet, dan kan je je vraag of klacht (mondeling en/of schriftelijk) doorgeven aan de interne of externe ombudspersoon. Je vindt hier meer informatie terug over de werkwijze van onze ombudsdienst.

Wil je een medewerker of leefgroep bedanken na een positieve ervaring of heb je suggesties om onze zorg of onze werking verder te verbeteren? Heel fijn als je dat rechtstreeks met de zorgverlener van KPC opneemt. Ook hier kan je de interne of externe ombudspersoon mondeling of schriftelijk vragen jouw compliment of opmerking door te geven. En heb je de brievenbus al gezien in het inkomsas van KPC? Voel je vrij om ook via die weg iets te delen met de interne ombudspersoon.

Dankjewel om zo bij te dragen aan nog meer kwaliteit van zorg in KPC!