Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie, visie en waarden

KPC buitenaanzicht

Missie

KPC is een innoverend kinderpsychiatrisch ziekenhuis. We geloven door vroeg en gericht tussen te komen een positief verschil te kunnen maken in de levensloop van kinderen, jongeren en hun context.

KPC is een wendbare organisatie die snel inspeelt op de actuele zorgnoden van patiënt en context, met een gedifferentieerd en gespecialiseerd aanbod.

Vanuit een netwerkgedachte investeren we voortdurend in afstemming met partners in de zorg, met het oog op een gecoördineerde uitbouw van een GGZ-programma kinderen en jongeren in de provincie.

Visie

 • KPC biedt gespecialiseerde kwaliteitsvolle zorg op maat, met een gedifferentieerd en innovatief aanbod.
 • De zorg is geïntegreerd en vanuit een multidisciplinaire benadering.
 • KPC werkt vanuit gelijkwaardigheid en gaat in dialoog met kind, jongere en context met aandacht voor de aanwezige sterkten.
 • KPC intervenieert zo kort mogelijk en richt zich primair op urgentie, crisis,observatie en oriëntatie.
 • KPC grijpt zo vroeg mogelijk in op risico’s in ontwikkeling (vroegdetectie), maar ook op escalatie van bestaande problematieken (crisis en urgentie).
 • Als derdelijnsvoorziening streeft KPC ernaar een maximale toegankelijkheid te garanderen.
 • KPC streeft naar interne en externe kwaliteitsvolle zorgtrajecten in samenwerking met andere partners, kinderen en jongeren en hun context.
 • KPC wil voortrekker zijn in het ontplooien van structurele samenwerking op casus- en organisatieniveau.
 • KPC is een lerende organisatie. Hiervoor steunt de organisatie (op) haar professionals. Ze streeft naar een leiderschaps- en teamcultuur die deze medewerkers maximaal ondersteunt in het opnemen van hun opdracht en verantwoordelijkheid, die hen ruimte geeft om te groeien, te leren en te ondernemen.
 • KPC verwezenlijkt deze opdracht vanuit een verantwoord duurzaam beheer en gebruik van de toegewezen gemeenschapsmiddelen.

Waarden

 • Toegankelijkheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Empowerment
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid