Overslaan en naar de inhoud gaan

Het ‘kapitaal’ van KPC als ziekenhuisorganisatie: haar artsen en medewerkers

GGZ voorzieningen en zo ook KPC, zijn in de huidige tijden meer dan ooit open netwerksystemen. Ze worden dagdagelijks geconfronteerd met snelle veranderingen en complexe uitdagingen in een zich voortdurend ontwikkelend GGZ-landschap. Er is een toenemende vraag naar kwaliteit van zorg en service, naar samenwerking over de verschillende sectoren heen. Kennisontwikkeling, competentieontwikkeling en patiëntveiligheid zijn permanente vereisten. Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de mentale veerkracht, de bekwaamheid en wendbaarheid van medewerkers en artsen (hierna medewerkers genoemd).

De kpc medewerker herken je aan het voortdurend op zoek zijn naar het meest waardevolle werk dat hij of zijn zou kunnen doen voor de hen toegewezen doelgroep, weliswaar binnen het kader van de missie en visie van KPC. Een open organisatiecultuur, waarin medewerkers hun talenten en competenties ten volle kunnen inzetten, waarin medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en daadwerkelijk opnemen, draagt sterk bij aan het ontwikkelen van bekwaamheid, veerkracht en wendbaarheid bij die medewerkers. KPC zet daarom in op het creëren van een werkomgeving en samenwerkingscultuur waar medewerkers zichzelf kunnen en durven zijn en hun professionele mogelijkheden willen blijven ontwikkelen binnen het kader van de missie en visie van KPC. Een werkomgeving waar elk team en elke individuele medewerker durft te doèn of met andere woorden de (mede)verantwoordelijkheid kan en moet nemen. Om zichzelf te kunnen blijven en bewust te sturen in een veelheid van belangen en zienswijzen. Een werkomgeving ook, waar medewerkers uitgedaagd worden een visie te ontwikkelen op hun eigen werk en dit dan ook dagdagelijks proberen waar te maken; waar medewerkers worden uitgenodigd constructief feedback te geven en zo bij te dragen tot de effectiviteit van samenwerken.

Dat is waar we naar streven en waar we gericht ook in investeren.
Een bondig overzicht van de resultaten van de laatste engagementsmeting in KPC kan je hier nalezen.